sâmbătă, 16 martie 2013

Cum să inveţi o limbă străină! ... Mai exact - principiile ce stau la baza învăţării multiple

         Elementar, sau natural este să ai o bună bază de cuvinte în limba deprinsă de la părinţi. Asta înseamnă că nu este suficient să stăpâneşti cuvintele - doar la nivel de comunicare.
         Fiecare cuvânt are o provenienţă, sau o radăcină dintr-o limbă veche sau poate o limbă modernă. Un minim de bagaj de cuvinte necesar, pentru un bun start - are ca baza câteva mii de cuvinte. Un minim aproximativ ar fi 2000 - două mii - de cuvinte. Cuvintele acestea de bază, necesare pentru transferul de noţiuni, şi mai ales pentru dezvoltarea abilităţii de a gândi, într-o limbă secundară, (terţiară, etc) trebuiesc echivalate şi dezvoltate - pentru înţelegerea sensului semantic multiplu de cele mai multe ori.
          Un exemplu simplu: roşu - termen folosit la definirea unei nuanţe de culori, de fapt este reprezentarea unei lungimi de undă pe care o percepe ochiul uman, folosit metaforic pentru interzicere, pentru semnalare de pericole, pentru transmiterea unor mesaje predefinite ca fiind cu tentă sexuală (ex. felinarul roşu), simbolizare a culorii iadului,  .... etc. Echivalent în limbi imediat învecinate - rouge, rosso, red, etc. Mesajul de fapt se menţine pentru această culoare atât în folosirea uzuală cât şi la nivel metaforic sau artistic. O dovadă este internaţionalizarea semaforului, care la culoare roşie interzice deplasarea.
          Această predefinire a noţiunii - este importantă, pentru fixarea fără erori a noţiunii, si mai ales pentru a putea înţelege în mod exact folosirea în diversele contexte.
         Acest pas ar fi important să fie realizat până în perioada de pubertate. Realizarea sa poate fi îndeplinită, prin lectură pe teme diverse şi cât mai vastă ca autori.
         Un al doilea pas se realizează, după ce subiectul a reuşit să dobândească folosirea uzuală a unei a doua limbi vorbite. Subiectul trebuie să aibă capacitatea de a comunica mesajele şi de a traduce în mod paralel şi simultan mesaje în o altă a doua limbă. 
       Dezvoltarea celui de al treilea pas - respectiv a treia limbă, poate fi realizat mult mai uşor, întrucât subiectul poate participa la însuşirea noilor noţiuni, folosindu-se de ajutorul celei de a doua limbi dobândite.
         Un exemplu practic, urmărirea unui film, englez cu traducere scrisă în franceză, de către un subiect vorbitor de limbă română, ce are dezvoltate deja capacităţi bune de traducere din şi în engleză. Astfel subiectul supus învăţării, poate să izoleze noţiunile de engleză de cele de franceză, iar reflexul de analiză la nivel de cortex va fi bine dezvoltat.
          În plus subiectul - poate ajunge să descopere similarităţi în rădăcina cuvântului, date de cele mai multe ori de provenienţa sa, evidenţiat prin muzicalitatea pronunţiei (exemplu: cartof - în zona Braşov se foloseşte termenul de pităici - potateos , engl. - patate, it - pomme de terre, fr cu o pronunţie zonală rapidă de formă contrasă po'd'tă). 
         Nu trebuie să uităm, că în fapt un subiect ajunge să folosească o a doua limbă, cu abilitatea de a raţiona în această a doua limbă, pe baza noţiunilor iniţiale a limbii materne.
           Însă, dobândirea unei a treia limbi, sau mai multe - este uşurată - prin folosirea traducerilor paralele, sau mai exact prin echivalarea noţiunilor în limbile secundare folosite de subiect.
           Posibilitatea unui om ce nu a avut obieciul de a citi cărţi, şi mai ales nu avut ocazia să îşi fixeze noţiunile va avea un randament scazut iniţial. Aceştia pot ajunge, să reproducă - un text din altă limbă, în mod muzical, fără a avea abilitatea de a înţelege ei înşişi în mod real ceea ce spun.
          Acestea sunt concluzii trase în urma studierii a mai multor persoane pseudo-vorbitoare multiple. Observaţiile au fost realizate pe perioada 1991 - 2013, într-o şcoală cu copii cu probleme de acomodare 1991 - 1997, iar ulterior 1998-2013 pe grupuri vorbitoare de limbă italiană, engleză, franceză şi germană.
            Scopul publicării pe blog - preluarea de alte persoane, în scopuri pedagogice. Abilitatea de a vorbi mai multe limbi - poate fi dezvoltată. pe acelaşi principiu prin care seminţele puse în pământ dau roade dacă sunt bine îngrijite, pe un pământ bun şi cu apă la timp.

Niciun comentariu: